Qikker Online

+31 20 8200 923
NL EN

Een zakelijke website moet converteren, maar hoeft niet saai te zijn.

Wij ontwikkelen karaktervolle zakelijke websites met heldere conversiedoelstellingen. Van start tot lancering in drie maanden.

Veel corporate websites lijken op elkaar, terwijl de bedrijven die ze presenteren in het niets op elkaar lijken. Deze websites missen ‘het karakter’ van de organisatie. Naast een passend karakter dient een zakelijke website ook altijd bepaalde conversiedoelstellingen.

Ben je op zoek naar een op maat gemaakte zakelijke website met een eenvoudig en CMS? Wij ontwikkelen deze volgens agile projectmanagement-methodes: flexibel, maar wel met een vooraf vastgesteld budget, proces en doorlooptijd. Geïnteresseerd?

Deep dive

Zakelijke websites: converteren met karakter

Corporate websites zijn meer dan een online visitekaartje; ze dienen te converteren. Daarom stellen we bij aanvang van een project meetbare conversiedoelen vast als uitgangspunt voor de te ontwikkelen site. Enkele voorbeelden:

 • Het verkrijgen van relevante leads
 • Sollicitaties op vacatures van potentiële medewerkers
 • Aanmeldingen voor activiteiten zoals trainingen of webinars
 • Het direct verkopen van een product of dienst
 • Aanmeldingen op de nieuwsbrief en/of volgers op socials
 • Etc.

Afhankelijk van de conversiedoelen stellen we de belangrijkste userjourneys op. Hierbij onderzoeken we hoe men op de site komt en er doorheen navigeert, tot en met het conversiemoment. Deze user journeys zijn het startpunt voor het ontwerp van de site.

Los van dat een site moet converteren, geloven we dat een site qua uitstraling ook moet passen bij het bedrijf. Omdat je in een zee van aanbieders (tabbladen) eruit moet springen op een eerlijke en authentieke manier en omdat je vanaf het eerste contactmoment de juiste verwachting wil scheppen over wie je bent en waar je voor staat.

Wij ontwikkelen samen met onze klanten hun positionering en bijbehorend karakter en vertalen deze naar een online propositie, visuele stijl en tone of voice. Zo maken we authentieke corporate websites waar niet alleen onze klanten, maar ook wijzelf trots op zijn.

Agile: flexibel binnen een vast budget

Wij geloven dat een agile aanpak de beste manier is om waardevolle online producten en diensten te ontwikkelen binnen een afgesproken tijd en budget. Een agile project is ingericht om gedurende alle fases open te staan voor nieuwe eisen en wensen. Er kan flexibel bijgestuurd worden op basis van voortschrijdend inzicht.

Deze flexibiliteit is mogelijk door te werken met een vast ritme op basis van prioriteit. De Product Owner (degene die bij de klant verantwoordelijk is voor de website) is verantwoordelijk voor het prioriteren van de ontwikkel-items (in Scrum-taal: groomen van de backlog) en blijft zo gedurende het hele traject in control over wat er geleverd wordt.

Door het proces agile in te richten kunnen wij onze tijd zoveel mogelijk steken in de daadwerkelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de website. Dat vinden we veel leuker dan touwtrekken over wat er wel of niet binnen de scope van het project valt. Op deze manier lukt het ons altijd om spetterende resultaten op te leveren.

Fase 1: concept & design

Fase 1 duurt vier tot zes weken en staat in het teken van het ontwerpen van de site. Op basis van de specifieke wensen, doelgroep en doelstellingen stellen we eerst de belangrijkste user journeys op. Vanuit deze user journeys bepalen we de belangrijkste pagina’s (templates) en wat hier op moet komen te staan (content en functionaliteit). 

Los van de user journeys en templates ontwikkelen we ook een visuele stijl voor de site. Dit doen we op basis van de propositie, positionering en karaktereigenschappen van het bedrijf. Als deze nog niet helder of concreet zijn stellen we deze in een of meerdere workshops samen op. Nadat de visuele stijl is ontwikkeld wordt deze via enkele iteraties toegepast op alle benodigde templates en componenten. Nadat het design afgerond en goedgekeurd is kan er met de ontwikkeling worden begonnen.

Fase 2a: development

In deze fase werken we in sprints van twee weken naar de eerste release toe. Een eerste release kost meestal twee of drie sprints, en duurt dus in totaal vier tot zes weken. Dit stemmen we voorafgaand aan het project met elkaar af.

Iedere sprint start met een sprintplanning waarin de user stories (ontwikkel-items) van die sprint worden doorgenomen. Deze worden opgepakt op basis van prioriteit, dus de belangrijkste items eerst. Iedere dag is er een stand-up met het team waarin de voortgang en impediments (belemmeringen) worden besproken. Tijdens de sprint wordt er bovendien continu getest en de Product Owner (de klant) wordt betrokken wanneer nodig. Iedere sprint sluit af met een demo, waarin de voortgang aan de klant wordt gepresenteerd.

Aan het einde van de developmentfase is de website ‘launch-ready’ en kan deze met één druk op de knop live gezet worden.

"Een partij die continu op strategisch niveau meedenkt en meer levert dan gevraagd vind je niet vaak. Qikker is zo’n partij. Snel, open, eerlijk, flexibel & gestructureerd."

- Koen Bluijs, ALDA Events

Fase 2b: content

Tijdens de concept & designfase stemmen we met de klant af wat de mogelijkheden zijn qua content-creatie (meestal tekst en beeld). We kijken of er reeds bruikbare content beschikbaar is en wie er verantwoordelijk is om nieuwe content te maken.

Fase 2b start parallel aan fase 2a. We organiseren enkele content-workshops om ervoor te zorgen dat alle benodigde content geproduceerd wordt. Zodra het WordPress CMS klaar is wordt er ook een CMS training gegeven aan de beheerder(s) van de site. Zodra alle content geplaatst is kunnen we door naar de laatste fase.

Fase 3: tweaking & live

Ervaring leert dat we tijdens het ‘final’ maken van de content altijd nog tegen een paar laatste zaken aanlopen. Nadat alle content geplaatst is nemen we nog één week de tijd om te tweaken en de laatste zaken aan te passen, zodat we aan het eind van die week met een gerust hart de site kunnen lanceren en de champagne kunnen ontkurken.

Maatwerk WordPress ontwikkeling

Bijna altijd gebruiken we het open source platform WordPress als CMS. Via dit gebruiksvriendelijke CMS kun je zelf makkelijk de site beheren en pagina’s plaatsen en aanpassen. We hebben het liefst dat je ons pas nodig hebt als je de site wil doorontwikkelen (bijvoorbeeld via de Qikker Strippenkaart of het Continuous Improvements proces). Tot die tijd kun je alles zelf en heb je ons in principe niet nodig. Een ander voordeel van WordPress is dat je niet aan ons vast zit, als je wil overstappen naar een andere partij kan dat eenvoudig.

Los van dat we WordPress als CMS gebruiken is alles wat we ontwikkelen maatwerk. We bouwen alle componenten los van elkaar, zodat je (landings)pagina’s via het CMS als een ‘blokkendoos’ kunt opbouwen. Alle sites die we maken zijn volledig responsive zodat ze op alle devices optimaal werken. Ook optimaliseren we de inrichting van de site voor SEO, zodat deze beter door Google geïndexeerd wordt. Zo zorgen we ervoor dat we ook technisch zo goed mogelijk bijdragen aan de (conversie)doelen van de site.

Team

Per project verschilt de samenstelling van het team. Voor de design- en conceptfase zijn meestal vier mensen betrokken: een creative director, digital producer en twee designers. Tijdens de development van de site zijn een projectmanager, meestal twee developers en een tester betrokken. Het designteam wordt in deze fase betrokken wanneer nodig. Vanuit de klant is in ieder geval de product owner onderdeel van het team, vaak aangevuld door iemand die verantwoordelijk is voor (het plaatsen van) de content.

Neem gerust contact op voor voorbeelden of als je wil sparren over jouw website.

Joost Cornelissen Partner & Strategy Director

Share with your colleagues

 1. Intro
 2. Doelstelling
 3. Agile werkwijze
 4. Het proces: 3 fases
 5. Maatwerk ontwikkeling
 6. Het team
 7. Meer informatie

Waar kunnen we jou mee helpen?