Launch Project

In een Launch Project ontwikkelen we een website of app, van idee tot lancering in drie maanden.

Veel van onze klanten komen bij ons omdat ze genoeg hebben van het mismanagement in eerdere online projecten. Verschuivende deadlines en budgetten zijn helaas vaker regel dan uitzondering bij digitale projecten en dit leidt tot frustratie en koppijn bij alle betrokken partijen.

Agile en specifieker Scrum zijn projectmanagement-methodes die zijn ingericht om met gezette doorlooptijden en budgetten te werken. Op basis van deze methodes en de wensen van onze klanten hebben wij het Launch Project ontwikkeld. In dit traject ontwikkelen we flexibel, maar wel met een vooraf vastgesteld budget, proces en doorlooptijd, een high-end website of app op maat.

Geïnteresseerd in een nieuwe website of app? Lees hieronder meer over een Launch Project of neem direct contact op voor meer informatie.

Agile: flexibel binnen de kaders

Wij geloven dat een agile aanpak de beste manier is om waardevolle online producten en diensten te ontwikkelen binnen een afgesproken tijd en budget. Een agile project is ingericht om gedurende alle fases open te staan voor nieuwe eisen en wensen. Er kan flexibel bijgestuurd worden op basis van voortschrijdend inzicht.

Deze flexibiliteit is mogelijk door te werken met een vast ritme op basis van prioriteit. De Product Owner (degene die bij de klant verantwoordelijk is voor de website of app) is verantwoordelijk voor het prioriteren van de ontwikkel-items (in Scrum-taal: groomen van de backlog) en blijft zo gedurende het hele traject in control over wat er geleverd wordt.

Door het proces agile in te richten kunnen wij onze tijd zoveel mogelijk steken in de daadwerkelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de website of app. Dat vinden we veel leuker dan touwtrekken over wat er wel of niet binnen de scope van het project valt. Op deze manier lukt het ons altijd om spetterende resultaten op te leveren.

Fase 1: Concept & Design

Fase 1 duurt vier tot zes weken en staat in het teken van het ontwerpen van de site of app. Op basis van de specifieke vraag en doelstellingen ontwikkelen we eerst een designconcept dat we samen met de klant afstemmen. Dit designconcept kunnen we ontwikkelen in een Design Sprint (die we overigens ook als los project op kunnen pakken), of in een wat conventioneler traject waarin we in enkele stappen naar een ‘af-concept’ toewerken.

Als het concept afgerond is, werken we dit verder uit in grafische designs. deze designproductie bestaat uit het ontwerpen van alle templates en een style guide met stijlen en interactie-elementen. De designs vormen samen met de development briefing de deliverable van deze fase.

Fase 2: Development

De developmentfase start nadat het design afgerond is. In deze fase werken we in sprints van twee weken naar de eerste release toe. Een eerste release kost meestal drie of vier sprints, en duurt dus in totaal zes tot acht weken. Dit stemmen we voorafgaand aan het project met elkaar af.

Iedere sprint start met een sprintplanning waarin de ontwikkel-items van die sprint worden doorgenomen. Deze worden door ons opgepakt op basis van prioriteit, dus de belangrijkste items eerst. Iedere dag is er een stand-up met het team waarin de voortgang en impediments (belemmeringen in het project) worden besproken. Tijdens de sprint wordt er bovendien continu getest en de Product Owner (de klant) wordt betrokken wanneer nodig. Iedere sprint sluit af met een demo, waarin de voortgang wordt gepresenteerd aan de klant.

Aan het einde van de developmentfase is de website of app ‘launch-ready’ en kan deze met één druk op de knop live gezet worden.

Fase 3: Content, tweaking & live

Tijdens de development kan er al gestart worden met het plaatsen van de eerste content in het CMS, maar na de laatste sprint zal de content definitief afgemaakt moeten worden, zodat de site of app ook qua inhoud ‘launch-ready’ is. Hiervoor rekenen we meestal een week na de laatste developmentsprint.

Ervaring leert dat we tijdens het ‘final’ maken van de content altijd nog tegen een paar laatste zaken aanlopen. Nadat alle content geplaatst is nemen we nog één week de tijd om te tweaken en de laatste punten op te lossen, zodat we aan het eind van die week met een gerust hart de site of app kunnen lanceren en de champagne kunnen ontkurken.

Een gespecialiseerd team

Per project bekijken we welke specialisten er nodig zijn en op basis hiervan stellen we ons team samen. Een Launch Project-team bestaat gemiddeld uit acht tot twaalf personen. Denk hierbij aan een creative en/of art director, designers en developers, een project manager en een tester.

Vanuit de klant is de product owner onderdeel van het team. Verder schuift er vaak ook iemand aan die verantwoordelijk is voor de content. Zo zorgen we dat alle benodigde rollen worden vervuld door de juiste mensen, om samen tot een spetterend eindresultaat te komen.

Klaar om ons te ontmoeten?