Qikker Online

Products

Launch Project

  • 3 - 4 maanden
  • € 25.000 - € 60.000
  • 8 - 12 personen

In een Launch Project ontwikkelen we een high-end maatwerk website of app; van idee tot lancering in 3 maanden.

Veel van onze klanten zijn bij ons gekomen omdat ze genoeg hadden van het mismanagement van eerdere online projecten. Verschuivende deadlines en budgetten zijn helaas meer regel dan uitzondering bij digitale projecten en dit leidt tot frustratie en koppijn bij alle betrokken partijen.

Agile en specifieker Scrum zijn projectmanagement-methodes die zijn ingericht om juist met vaste doorlooptijden en budgetten te werken. Op basis van deze methodes en de wensen van onze klanten hebben wij het Launch Project ontwikkeld. In dit traject ontwikkelen we flexibel, maar wel met een vooraf vastgesteld budget, proces en doorlooptijd, een high-end maatwerk website of app.

Geïnteresseerd in een nieuwe website of app? Lees hieronder meer over een Launch Project of neem direct contact op voor meer informatie.

Agile: flexibel binnen de kaders

Wij geloven dat een agile aanpak de beste manier is om waardevolle online producten en diensten te ontwikkelen binnen een afgesproken tijd en budget. Een agile project is ingericht om gedurende alle fases open te staan voor nieuwe eisen en wensen, er kan flexibel bijgestuurd worden op basis van voortschrijdend inzicht.

Deze flexibiliteit is mogelijk door binnen een vast ritme op basis van prioriteit te ontwikkelen. De product owner (diegene die bij de klant verantwoordelijk is voor de website of app) is verantwoordelijk voor het prioriteren van de ontwikkel-items (groomen van de backlog) en blijft zo gedurende het hele traject in control over wat er ontwikkeld wordt.

Door het proces agile in te richten kunnen wij onze tijd zoveel mogelijk steken in de daadwerkelijke ontwikkeling van de website of app (vinden we leuk), in plaats van het vooraf afkaderen van de opdracht of touwtrekken over wat er wel of niet binnen de scope van het project valt (vinden we niet leuk). En dat levert altijd spetterende resultaten op!

"Een high-end website of app, met een vooraf vastgesteld budget, proces en doorlooptijd."

Fase 1: Concept & Design

Fase 1 duurt 4 tot 6 weken en staat in het teken van het ontwerpen van de site of app. Op basis van de specifieke vraag en doelstellingen ontwikkelen we eerst een designconcept dat we samen met de klant afstemmen. Dit designconcept kunnen we ontwikkelen in een Design Sprint, of in een wat conventioneler traject waarin we in enkele iteraties naar een ‘af-concept’ toewerken.

Als het concept afgerond is werken we dit verder uit in grafische designs. deze design-productie bestaat uit het ontwerpen van alle templates en een styleguide met stijlen en interactie elementen. Deze designs vormen samen met de development briefing de deliverable van deze fase.

Fase 2: Development

De development fase start nadat het design afgerond is. In deze fase werken we in een vooraf afgestemd aantal sprints van 2 weken naar de eerste release toe. Een eerste release kost meestal 3 of 4 sprints, en duurt dus in totaal 6 of 8 weken. Dit stemmen we voorafgaand aan het project af.

Iedere sprint start met de sprintplanning waarin de ontwikkel-items van die sprint worden doorgenomen. Deze worden opgepakt op basis van prioriteit, dus de belangrijkste items eerst. Iedere dag is er een stand-up met het team waarin de voortgang en impediments (belemmeringen in het project) worden besproken. Tijdens de sprint wordt er ook continu getest en de Product Owner (klant) wordt betrokken wanneer nodig. Iedere sprint sluit af met een sprint-demo, waarin de voortgang wordt gepresenteerd aan de klant.

Aan het einde van de developmentfase is de website of app ‘launch-ready’ en kan deze met één druk op de knop live gezet worden.

Fase 3: Content, tweaking & live

Tijdens de development kan er reeds gestart worden met het plaatsen van de eerste content in het CMS, maar na de laatste sprint zal de content definitief afgemaakt moeten worden, zodat de site ook qua content ‘launch-ready’ is. Hiervoor rekenen we meestal één week, na afloop van de laatste developmentsprint.

Tijdens het ‘final’ maken van de content lopen we altijd nog tegen een paar laatste zaken aan. Nadat alle content geplaatst is nemen we nog één week om te tweaken en de laatste punten op te lossen, zodat we aan het eind van de week met een gerust hart de site of app kunnen lanceren en de champagne kunnen ontkurken!

Het team

Per project bekijken we welke specialismen er nodig zijn en op basis hiervan stellen we het team samen. Een Launch Project team bestaat gemiddeld uit 8 tot 12 personen. Denk hierbij aan een creative en/of art director, designers en developers, een project manager, tester, etc.

Vanuit de klant maakt de product owner onderdeel uit van het team. Verder schuift er vaak ook iemand aan die verantwoordelijk is voor de content. Zo zorgen we dat alle benodigde rollen worden vervuld door de juiste mensen, om samen tot een spetterend eindresultaat te komen.

Bel gerust als je benieuwd bent naar voorbeelden of meer informatie over het Launch Project.

Joost Cornelissen Partner & Creative Director

  1. Intro
  2. Over Agile
  3. Fase 1: Concept & Design
  4. Fase 2: Development
  5. Fase 3: Content & Live
  6. Het team
  7. Meer informatie